dương như tiên
Ngày sinh: 01/02/1992
Mai táng: 31/05/2019
CMND: 371511766
Địa chỉ: kiên bình kiên lương kiên giang, Kiên Bình, Kiên Lương, Kiên Giang.
Chổm: 3 TRIỆU
Quý chổm muốn được ra khỏi Nghĩa địa Online? Vui lòng thanh toán hết GỐC + LÃI cho chủ nợ rồi bấm BỐC MỘ để được xem xét di dời...

Con lạy con nợ các hướng!

Con lạy tứ tung, cứ dính đến nợ là con lạy!

Đông tàn đã hết, năm kiệt tháng cùng.

Xuân tiết cận kề, minh niên sắp tới!

Vẫn biết buôn có bạn, bán có phường, nợ đọng là chuyện bình thường, song, hãy mở cho con một con đường để sống.

Con xin cúi lạy  con nợ trả tiền cho con