Hồ Hoàng Minh
Ngày sinh: 22/02/1985
Mai táng: 31/05/2019
CMND: 331491077
Địa chỉ: 142/11 khóm 4 Thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Long Hồ, Long Hồ, Vĩnh Long.
Chổm: 3 TRIỆU
Quý chổm muốn được ra khỏi Nghĩa địa Online? Vui lòng thanh toán hết GỐC + LÃI cho chủ nợ rồi bấm BỐC MỘ để được xem xét di dời...

Con lạy 9 phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương
Con kính lạy Đức Đương cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân
Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này
Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ tiên nội ngoại họ Hồ 
Tín chủ con là  Hồ Hoàng Minh hiện ba hồn bảy vía chưa rõ phương nào, kính mong các ngài lôi nó về đây trả con khoản cho Công ty