Nguyễn Ngọc Thanh Thùy
Ngày sinh: 22/10/1989
Mai táng: 16/05/2019
CMND: 024248017
Địa chỉ: 58 Tuệ Tĩnh p13 q11 TP HCM, 13, 11, Hồ Chí Minh.
Chổm: 6 TRIỆU
Quý chổm muốn được ra khỏi Nghĩa địa Online? Vui lòng thanh toán hết GỐC + LÃI cho chủ nợ rồi bấm BỐC MỘ để được xem xét di dời...

Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!

Con lạy 9 phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương

Nay con cầu cho tín chủ: Nguyễn Ngọc Thanh Thùy
Buôn may bán đắt, có của ăn của để và của trả nợ cho con
Bố mẹ tín chủ có sức khỏe dồi dào để giáo huấn, nhắc nhở nợ nần giúp con
Con cái tín chủ lớn khôn khỏe mạnh con trai không làm cướp làm du côn, con gái không làm trong ngành, không mắc nghiệp mà tín chủ con để lại