Nguyễn Thành Dương
Ngày sinh: 25/03/1995
Mai táng: 12/04/2019
CMND: 331764379
Địa chỉ: trà sơn, hựu thành, trà ôn, vĩnh long, Trà Ôn, Vĩnh Long.
Chổm: 6 TRIỆU
Quý chổm muốn được ra khỏi Nghĩa địa Online? Vui lòng thanh toán hết GỐC + LÃI cho chủ nợ rồi bấm BỐC MỘ để được xem xét di dời...

Có ai đi qua nơi này bố thí cho Nguyễn Thành Dương

nén nhang cho cháu có bữa qua ngày chứ thực sự bạn bè người thân đều đã xa lánh cháu, cạch mặt cháu
Ông trời thật bất công với cháu, đã cho cháu hình hài xấu lạ thường lại thêm cái thói vô ơn, vay tiền không bao giờ trả