Nguyễn Đăng Long
Ngày sinh: 13/11/1987
Mai táng: 04/04/2019
CMND: 172818906
Địa chỉ: cẩm phú, cẩm thủy, thanh hóa, Cẩm Phú, Cẩm Thủy, Thanh Hóa.
Chổm: 6 TRIỆU
Quý chổm muốn được ra khỏi Nghĩa địa Online? Vui lòng thanh toán hết GỐC + LÃI cho chủ nợ rồi bấm BỐC MỘ để được xem xét di dời...

Ngày 13/11/1987 giờ lành tháng tốt, tại cẩm phú, cẩm thủy, thanh hóa, cháu Nguyễn Đăng Long ra đời, lớn lên cao to khỏe mạnh chân tay đầy đủ không thiếu thứ gì

Buồn thay tính tười lười nhác, biếng làm ham chơi, phẩm chất kém cỏi, không chịu lao động kiếm tiền suốt ngày đi vay nợ

Đặc điểm nhận dạng cháu:
Mắt dưới trán, răng trong môi, ăn mặc lôi thôi, mồm ngang mũi dọc, mắt mọc hai bên, nói và hiểu tiếng người đặc biệt biết vay tiền không trả, lươn lẹo chày cối

Nay bố cáo thiên hạ để cháu nó tỉnh ngộ, tu tâm hướng thiện thay đổi nhân cách, chí thú làm ăn trả hết nợ nần làm công dân tốt cho xã hội, bố mẹ vui mừng, bạn bè yêu mến