Bùi Đức Anh
Ngày sinh: 19/12/2001
Mai táng: 23/02/2019
CMND: 001201027315
Địa chỉ: 9D Vạn Hoàng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Chổm: 1 TRIỆU
Quý chổm muốn được ra khỏi Nghĩa địa Online? Vui lòng thanh toán hết GỐC + LÃI cho chủ nợ rồi bấm BỐC MỘ để được xem xét di dời...

Shipper Bùi Đức Anh sinh ra và lớn lên ở 9D Vạn Hoàng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sinh ngày: 19/12/2001 Mất ngày: 23/02/2019 Lý do vào nghĩa địa: Chôm 200k của khách hàng rồi chết không rõ lý do.