Nguyễn Văn Tuân
Ngày sinh: 10/04/1988
Mai táng: 31/01/2019
CMND: 173117674
Địa chỉ: 55 tân nhuệ bắc từ liêm hà nồi,
Chổm: 3 TRIỆU
Quý chổm muốn được ra khỏi Nghĩa địa Online? Vui lòng thanh toán hết GỐC + LÃI cho chủ nợ rồi bấm BỐC MỘ để được xem xét di dời...

Thanh niên lưu manh giả danh trí thức, lừa gạt hết người này đến người khác, dạy dỗ nó như nước đổ lá khoai, gia đình đã xua đuổi, bạn bè xa lánh, xã hội đào thải ăn được tiền mồ hôi nước mắt của người khác đâu có dễ, quả báo sẽ đến sớm thôi