Trần Quang hiển
Ngày sinh: 28/09/1987
Mai táng: 28/01/2019
CMND: 186639206
Địa chỉ: xóm mậu lâm, xã hưng lộc, tp.vinh, nghệ an, Hưng Lộc, Vinh, Nghệ An.
Chổm: 2,500,000 TRIỆU
Quý chổm muốn được ra khỏi Nghĩa địa Online? Vui lòng thanh toán hết GỐC + LÃI cho chủ nợ rồi bấm BỐC MỘ để được xem xét di dời...

 

Có ai đi qua nơi này bố thí cho Trần Quang hiển

nén nhang cho cháu có bữa qua ngày chứ thực sự bạn bè người thân đều đã xa lánh cháu, cạch mặt cháu
Ông trời thật bất công với cháu, đã cho cháu hình hài xấu lạ thường lại thêm cái thói vô ơn, vay tiền không bao giờ trả