Nguyễn Thanh Hậu
Ngày sinh: 28/12/1995
Mai táng: 24/01/2019
CMND: 215353241
Địa chỉ: Bùi Thị Xuân, Qui Nhơn, Bình Định.
Chổm: 2,000,000 TRIỆU
Quý chổm muốn được ra khỏi Nghĩa địa Online? Vui lòng thanh toán hết GỐC + LÃI cho chủ nợ rồi bấm BỐC MỘ để được xem xét di dời...

Hậu ơi con nhớ câu này : Tiền rách dán lại vẫn có giá trị. Nhân cách thối nát có xịt nước hoa vẫn nặng mùi. Bia để miệng mà tiếng để đời. Đời cha ăn mặn đời con khát nước. vay tiền của người mà không trả đẻ con không có lỗ đít. Nay thông báo mọi người tránh xa con nợ này. 1 lần mất tín vạn lần mất tin !