Lê Anh Nam
Ngày sinh: 18/06/1988
Mai táng: 24/01/2019
CMND: 033088003459
Địa chỉ: 18 thị trấn Bần xã Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên, Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên.
Chổm: 3,000,000 TRIỆU
Quý chổm muốn được ra khỏi Nghĩa địa Online? Vui lòng thanh toán hết GỐC + LÃI cho chủ nợ rồi bấm BỐC MỘ để được xem xét di dời...

Ngày 18/06/1988 nắng đẹp trời xanh. Thị trấn Bần thuộc xã Mỹ Hào tỉnh Hưng yên sinh ra anh Lê Nam Anh con bố Lê Đình Chiến, mẹ là Nguyễn Thị Thơm. Tay chân đầy đủ cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày. Thế nhưng bản chất lười nhác chỉ lo ăn không lo làm. Ham chơi vay mượn khắp chốn. Có vay nhưng không trả. lưỡi không xương trăm đường lắt léo hứa lên hứa xuống rồi lặn mất tăm. Nay bố cáo thiên hạ để anh tỉnh ngộ, tu tâm hướng thiện thay đổi nhân cách, chí thú làm ăn trả hết nợ nần làm công dân tốt cho xã hội, bố mẹ vui mừng, bạn bè yêu mến