Bùi Đức Anh
Ngày sinh: 19/12/2001
Mai táng: 23/02/2019
CMND: 001201027315
Chổm: 1 triệu
Thay mặt chúa chổm, cảm ơn thí chủ phát tâm cải táng bốc mộ
CHUACHOM.COM sẽ xác minh thông tin trước khi cầu siêu bốc mộ của quý chổm ra khỏi nghĩa địa Online, chúc quý chổm sau này có vay có trả!